Dom do 70 m2 bez pozwolenia: jaki? Od kiedy? Jakie formalności? Wszystko, co trzeba wiedzieć!

Jednym z elementów programu społeczno-gospodarczego „Polski ład” jest zapowiadana szeroko możliwość budowy domu mieszkalnego o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych bez konieczności ubiegania się o pozwolenie. Od kiedy można budować gotowe domy do 70 m2 i jakie formalności trzeba będzie spełnić? Zapraszamy do lektury – odpowiadamy na najważniejsze pytania.

 

Dom bez pozwolenia 70 m2 od kiedy?

Pod koniec października 2021 roku prezydent podpisał ustawę, która umożliwi wybudowanie budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 70 m2 na podstawie zgłoszenia budowy. Nowe prawo wejdzie w życie 2 stycznia 2022 roku i właśnie od tego momentu inwestorzy będą mogli budować domy do 70 m2 bez pozwolenia, a więc również bez konieczności zatrudniania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika. W opinii ekspertów, znowelizowane prawo budowlane ma ograniczyć formalności związane z budową niewielkich domków jednorodzinnych, a co za tym idzie – skrócić czas realizacji takich inwestycji.

 

Co dokładnie będzie można wybudować na zgłoszenie?

Ustawa precyzyjnie określa rodzaje obiektów, jakie można będzie postawić bez pozwolenia na budowę. Są to:

– budynki mieszkalne jednorodzinne o przeznaczeniu całorocznym, których łączna powierzchnia, użytkowa nie przekracza 90 m2. Co istotne, inwestor będzie mógł zdecydować się na dom do 70 m2 parterowy lub dwukondygnacyjny, z poddaszem przeznaczonym do użytkowania,

– budynki rekreacji indywidualnej – powszechnie nazywane domkami letniskowymi, służące do tymczasowego pobytu (nieprzekraczającego 180 dni w roku).

W obu przypadkach gotowe domy do 70 m2, nie będą wymagały pozwolenia na budowę. Do realizacji budynku mieszkalnego niezbędny będzie jednak kompletny projekt budowlany. Wymóg ten nie będzie obowiązywał w przypadku domku letniskowego – tu wystarczy wytyczenie budynku na mapie i wypełnienie prostego druku, składanego w odpowiednim wydziale właściwego dla inwestora starostwa powiatowego.

 

Domy do 70 m bez zezwolenia – jakie formalności?

Brak konieczności wnioskowania o pozwolenie na budowę nie oznacza bynajmniej, że inwestor, chcący zbudować dom do 70 m bez pozwolenia, zwolniony jest ze wszystkich formalności. Oprócz obowiązku przygotowania kompletnego projektu budowlanego w przypadku domków mieszkalnych konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków, takich jak:

– zgodność charakteru projektowanej zabudowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP),

– w przypadku braku MPZP dla danej działki – uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,

– ograniczenie oddziaływania budynku do działki, na której został zaprojektowany,

– stosowanie się do innych wymogów określonych w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

– ograniczenie liczby tego rodzaju budynków do 1 na każde 500 m2 powierzchni działki.

Oprócz tego inwestor chcący zrealizować projekt domu 70 m2 bez pozwolenia, zobowiązany będzie do powiadomienia o terminie rozpoczęcia robót nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Niezbędne będzie również geodezyjne wyznaczenie terenu oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej. Oprócz projektu budowanego do zgłoszenia realizacji domu do 70 metrów kwadratowych dołączyć trzeba deklarację o budowie obiektu do własnych potrzeb mieszkaniowych. W przypadku rezygnacji z zatrudniania kierownika budowy niezbędne jest również oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za kierowanie pracami w trakcie inwestycji.

 

Domy do 70 m2 na zgłoszenie – czy warto?

W tym artykule wyjaśniliśmy, jakie funkcje może spełniać dom bez pozwolenia do 70 m2 od kiedy będzie można go zbudować i z jakimi formalnościami wiązać się będzie realizacja takiej inwestycji. Odpowiedź na pytanie, czy warto postawić obiekt zgodnie z nowymi wytycznymi jest oczywiście kwestią indywidualną. Z jednej strony, nowe regulacje prawne przyspieszą czas rozpoczęcia robót, pozwalając częściowo obniżyć koszty. Z drugiej – dla budynków mieszkalnych nadal konieczne będzie opracowanie pełnego projektu budowlanego, który nawet w gotowym wariancie, wymaga zaadaptowania do warunków gruntowych na działce.

Wróć do strony głównej bloga